Zdravím všechny.

Takže od 3.5.2021 můžeme trénovat až ve 20 hráčích za předpokladu dodržení 15m2 na hráče.

Podmínkou účasti na tréninku je:

1. Atg test ne starší než 72 hodin (stačí školní test)

2. PCR test ne starší než 5 dní

3. Lhůta kratší 90 dnů od prodělání nemoci COVID-19, počítáno od pozitivního PCR testu potvrzeného laboratoří.

4. Očkování na Covid-19.

O tom, že hráč absolvoval test stačí přinést čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Toto je potřeba donést každý týden v úterý na trénink. Tato čestná prohlášení se budou evidovat.

Kdo nebude mít toto čestné prohlášení či kopii platného testu či další doklad viz výše, nebude moct trénovat.