Měsíční příspěvky všech hráčů:   300Kč

 Pololetní příspěvky registrovaných hráčů do TJ Sokol Řepy: 

1 200 Kč  (Ti, kteří minulé pololetí zaplatili 1 800Kč) uhradit prosím do 29. září 2020

Pololetní příspěvky neregistrovaných hráčů do TJ Sokol Řepy: 

600 Kč  (Ti, kteří minulé pololetí zaplatili 900Kč) uhradit prosím do 29. září 2020

ČÍSLO  ÚČTU  je stále stejné 215594133/0600

V případě nejasností mě kontaktujte, Hedvika