SCHŮZKA S RODIČI LIŠÁKŮ – 4. 9. 2018

 1. Aktuální týdenní tréninkový plán – info na webu a Fcb, koukat se jedenkrát za den nebo než vyrazí Lišák na trénink, změny vždy aktuálně tam. Týdenní plán na daný týden vždy nejpozději v pondělí.
 2. Na webu bude dlouhodobý plán na sezónu, který se bude průběžně aktualizovat. Budou se tam doplňovat zejména víkendové akce, utkání, turnaje, ….
 3. Tréninky – úterý přírodní tráva Řepy, čtvrtek UMT Weriška, pátek UMT Socháňka od 17:00 hodin, od listopadu jen UMT a tělocvičny. Případné změny vždy aktuálně na webu a Fcb.
 4. Převlékání a sprchování po zápasech a trénincích – šatny a sprchy jsou všude k dispozici – po zápasech povinnost, po trénincích bych to rád viděl také = hygiena je základ.
 5. Nominace na utkání = docházka, dodržování pravidel, pracovitost, chování, přístup k tréninkům, spoluhráčům, k plnění povinností …..
 6. Omlouvání – SMS, email, WhatsUp, … Nevolejte = prd si pamatuju.
 7. Omlouvejte včas a dostatečně dopředu – kvůli informaci, kolik Lišáků bude na tréninku, ale zejména na víkendové utkání či turnaj !!!
 8. Neomluvení Lišáka automaticky znamená nenominaci k dalšímu utkání.
 9. Utkání = vrchol týdne = čest každého = POVINNOST = přizpůsobte rodinný program týmu a plánu.
 10. Platba příspěvků – 300 Kč do týmového fondu, zůstává pouze Lišákům a hradí se z toho náklady týmu (startovné, občerstvení kluků, cestovné kluků, vstupy, svačiny, tréninkové vybavení, pomůcky, … nejde to na platy trenérů). Vyúčtování a pokladnu vede Hedvika.
 11. Platba 1500 Kč půlročně jde do TJ Sokol. Platí se z toho běžné výdaje klubu TJ Sokol Řepy– údržba areálu, energie areálu, pronájmy, odměny trenérů, ….. – uhradit za podzimní část do 31. 10. 2018.
 12. GDPR – nové karty hráče – kluci je přinesou domů nebo budou ke stažení na webových stránkách. Je třeba se s tím seznámit a podepsat a vrátit zpět trenérovi. Jedná se o vyhovění směrnici EU ohledně zpracování osobních údajů. Klub tyto údaje zpracovává a využívá zejména pro potřeby podávání grantů, kdy musí vykazovat potřebné údaje. Všechny tyto karty budou uloženy v sekretariátu klubu v uzamykatelné skříni. Bez vyslovení souhlasu podpisem této karty hráče nemůže tento hráč v klubu dále pokračovat.

 

Karel Lasík, trenér