ŽÁDÁM VŠECHNY RODIČE, ABY VČAS OMLOUVALI SVÉ LIŠÁKY.

DO OMLUVY PIŠTE DŮVOD NEPŘÍTOMNOSTI (NEMOC, ZRANĚNÍ, ŠKOLNÍ POVINNOSTI, RODINNÉ DŮVODY, …) A NA KOLIK TRÉNINKŮ LIŠÁKA OMLOUVÁTE.

LIŠÁK, KTERÝ NENÍ VE ČTVRTEK, V PÁTEK NA TRÉNINKU A NEZNÁM DŮVOD NEPŘÍTOMNOSTI, NEMŮŽE BÝT NA VÍKEND NOMINOVÁN.

 
DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI.
 
KL